top of page
Påmelding

Påmelding til NM i friidrett gjøres online via min idrett.. Følg link til Online påmelding.

Påmeldingsfrist er 15 august.2017

 

Merk punkt 1.5 i NM reglementet; Alle som ønsker å melde på deltakere til Norgesmesterskapene plikter å sette seg inn i alle punkter i dette reglementet. Reglementet endres årlig. Link til gjeldende reglement finner du her.

 

I Hovedmesterskapet og Juniormesterskapet er en utøver kvalifisert til å delta i alle øvelser selv om kvalifiseringskravet er oppnådd i kun en øvelse. Etteranmelding er ikke tillatt og regnes som ikke gyldig. Konsekvenser som følger av startnekt når kvalifiseringskravet ikke er oppnådd må bæres av den som melder på. Oppnås et kvalifiserende resultat først etter påmeldingsfristens utløp, kan Norges Friidrettsforbund søkes om dispensasjon fra påmeldingsfristen. For øvrig henvises til mesterskapsreglementet.

Alle utøvere som skal meldes på til mesterskap skal ha betalt lisens for inneværende år innen påmeldingsfristen utløper.

Trenere/ledere

Vi gjør oppmerksom på at de lag som ønsker adgang for trenere/ledere må akkreditere disse samtidig med påmelding. Dette kan dere gjøres online via denne linken

Påmelding av trenere/ledere til NM må skje innen 15. august 2017.

Antall trenere/ledere som det kan søkes akkreditering for er:

  • Et hvert lag har rett til en trener og en leder dersom utøvere er påmeldt.

  • Er det påmeldt utøvere av begge kjønn, har man rett til ytterligere en trener eller leder. Dette skal dekke de første 5 utøvere.

  • For hver påbegynte 5 påmeldte utøvere, har man rett til ytterligere en trener eller leder.

 

Ut over dette har foreningen rett til adgangskort til halv pris av inngangspris på anvist plass, dog ikke flere kort enn det antall som tildeles av forannevnte type. Også disse må være påmeldt samtidig med utøverne. Vanlig pris for 3 dagers billett er kr 300,- Rabattert pris er kr 150.-

Trenere/ledere som lagene ønsker fri adgang for skal påmeldes med navn. For den andre kategorien adgangskort kreves kun oppgitt antall kort som ønskes. 

 

bottom of page