top of page
Utøverinformasjon

 

Vi ønsker alle utøvere velkommen til Idrettsparken og Sandnes stadion. Nedenfor har vi samlet noe informasjon som vi håper kan være til hjelp for alle våre gjester.

 

Garderober

Det vil være garderober i Giskehallen, både idrettshallen fra 1965 og den nyeste som åpnet i 2016.

Oppvarming

Det er gode oppvarmingsfasiliteter i områdene rundt Sandnes stadion.

Like øst for stadion og Giskehallen finner dere Gisketjernet, eller Gisken som det kalles lokalt, med rundløype rundt.

Ved den nordlige utgangen fra stadion ligger Giskebanen. Her er det kast bur og mulighet for oppvarming for slegge og diskos. Ringen kan nok også brukes av kulestøtere dersom dere ønsker det.

Kunstgressbanen like bak målhus og tribune er også avsatt til oppvarming.

Nordvest for stadion er det mulig å jogge på grusveier i Ormaskogen. La ikke navnet skremme dere. Det er også grusveier som knytter sammen området ved Gisketjernet, Giskebanen og Ormaskogen og stadion.  Mulighetene er mange i idrettsparken.

Husk å ta med deg akkrediteringskortet på joggeturen, slik at du slipper enkelt inn igjen på stadion.

Giskehallen II kan benyttes til avslapping, tøying og strekking, og vil være et alternativ til oppvarming om været skulle bli dårlig. Giskehallen II er en standard flerbrukshall 22x44m.

Stevnekontor
Utdeling av lagenes deltakerkonvolutter og akkrediteringskort.
Informasjon og service.
Åpningstider:


Torsdag 24. august: kl. 17.00 – 21.00
Fredag 25. august: kl. 08.00 – 20.00
Lørdag 26. august: kl. 08.00 – 19.00
Søndag 27. august: kl. 08.00 – 16.00

Stevnekontoret er samlokalisert med oppropssekretariatet.

 

Opprop

Opprop skjer i eget oppropssekretariat i huset like ved mål linjen på stadion. Dette vil være skiltet. Radlaståvå kalles dette lokalt. Husk frist for opprop/avkryssing og at denne må skje ved personlig fremmøte. Husk å signere oppropslistene.

Frist for opprop er senest en time før start. Du kan kun krysse deg av og signere for øvelser som skal gå samme dag.

Unntak for opprop er stav hvor opprop er 90 minutter (1,5t) for øvelsesstart.

Nøyaktig tidsangivelse for opprop vil fremgå av tidsskjema.

Opprop foretas bare en gang for hver øvelse. Dersom det i en øvelse har vært kvalifisering/semifinale, annonseres ikke nytt opprop. Deltakerne møter direkte til innmarsj som gjelder som opprop.

Utøvere som ikke har krysset av/signert korrekt og innen fristen er ikke startberettiget.

Utøvere som har krysset av/signert, og som ikke møter til start er utelukket fra  start i alle øvelser i resten av mesterskapet.

 

Henting av startnummer

Henting av startnummer skjer også fra samme sted. Startnummer leveres ut lagsvis. For å være startberettiget må startkontingenten være betalt. Vi ber derfor om at lagene sjekker at betaling er foretatt før avreise til Sandnes. Startnummer vil ikke bli utlevert uten at betaling er registrert. Betal innen tidsfristen for påmelding, 15. august til LEGG INN KONTONUMMER.

Samtidig med at lagene henter sine startnummer vi de få udelt lagets utøver- og leder- akkrediteringer.

 

Startnummer

Utøverne skal ha 2 startnummer. Et foran på brystet og et bak på ryggen. Unntak for høyde g stav hvor det tillates kun et startnummer.

Vektkontroll/kastutstyr

Personlig kastredskap som ønskes brukt må leveres til kontroll senest 1 time før start. Åpningstider for vektkontroll kunngjøres annet sted på våre websider.
Arrangøren oppbevarer og bringer redskapen til øvelsesstedet og tilbake etter øvelsen.

 

Vektkontroll/kastutstyr

Personlig kastredskap som ønskes brukt må leveres til kontroll senest 1 time før start.

Åpningstider for vektkontroll: 

Fredag fra kl. 12.00

Lørdag fra kl. 11.00

Søndag fra kl. 09.00

Innmarsj

Alle utøvere skal møte til innmarsj. Tidspunkt for innmarsj kunngjøres samtidig med tidsskjema. Innmarsj skjer fra telt ved Giskehallen. Dvs like utenfor start 1500 m.

Utmarsj
Ved avsluttet konkurranse skal deltakerne ledes ut gjennom mix-sonen.

 

Forsøk/kvalifisering/finaler

Dersom forsøksheat skulle falle bort grunnet mindre deltakelse enn antatt da tidsskjemaet ble satt opp, så skal likevel finalen arrangeres på det tidspunkt finalen opprinnelig er satt opp

Elektronisk utøverutstyr

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillat å ha med seg mobiler, musikk eller annen elektronikk inn på indre bane. Lever derfor dette til ledere før innmarsj. Ref NM reglementet og de generelle konkurransebestemmelsene.

«Ingen deltaker kan bringe innspillings- eller avspillingsutstyr av lyd, stillbilder eller levende bilder eller liknende utstyr inn på banen. Dette omfatter også bl.a mobiltelefoner og utstyr med radiosendere og mottakere.»

 

Oppbevaring av staver på Sandnes stadion

Å reise rundt med en haug med staver er lite kompatibelt med hotellrom, hotellheiser eller liknende. Ta turten oppom stadion, så skal vi finne plass til stavene deres. Se på våre websider mtp når stevnekontoret er åpent. Dessuten skal man som kjent passe seg for å falle i staver.

 

Lege

Det vil være lege/førstehjelp til stede på stadion. «Legekontor» vil være i første etasje av Radleståvå, dvs samme hus som opprop og Stevnekontor. Vi håper selvsagt at det ikke skal bli behov for legehjelp.

 

Premieutdeling

Premieutdeling vil bli foretatt kort tid etter øvelsesslutt. Antatt tidspunkt vil bli oppgitt sammen med tidskjema.

Premiering

Medaljer til de tre beste i hver øvelse.
Premie fra Friidrettens Venner til alle som setter personlig rekord.

 

Resultater
Blir fortløpende lagt ut og oppdatert fortløpende på www.nmfriidrett2017.no. Resultatene blir også slått opp bak tribunen på vestsiden mot kunstgressbanen.

Seeding og banefordeling/ heatfordeling løpsøvelser (unntatt stafetter) 
Tabeller for hvem som går videre fra forsøksheat mv fremgår av NM reglementet pkt. 28.2, 28.4 og 28.5.
I forsøksheatene skal fordeling av utøverne i de enkelte heatene skje etter siksak-metoden (R166.3.c). Fordeling av baner skal skje ved tilfeldig loddtrekking (R166.4.a). Heatrekkefølgen bestemmes ved loddtrekking (R166.6).
Utøverne skal fordeles til semifinaler etter siksak-metoden (R166.3.b og c). Rekkefølgen på semifinalene bestemmes ved loddtrekking (R166.6).
I semifinaler og finaler skal banefordelingen skje ved loddtrekning basert på resultatene i forrige runde (R166.4.b).
Ved like resultater i foregående runde gjelder NM reglementet pkt. 28.13 og 28.18 (og R167).

Seeding og banefordeling/ heatfordeling stafetter
Se NM reglement pkt. 25.2: "lagoppstillingen blir lagt til grunn for seeding av heat og baner".


Startrekkefølge tekniske øvelser
Startrekkefølgen i tekniske øvelser skjer ved loddtrekning (R180.5). Arrangøren forestår loddtrekningen som skal gjennomføres på forhånd og gjengis i programmet.

 

Tresteg

Planke i tresteg er hhv. 11 m for kvinner og 13 m. for menn. I henhold til NM reglementet pkt 22.4 vil det i tillegg bli markert 9m for kvinner.

Hopphøyder

TD kan i samråd med arrangør avvike fra de oppsatte høydene dersom idrettslige eller andre særlige grunner tilsier det.

Høyde menn: 1.85, 1.90, 1.95, 2.00, 2.05, 2.08, 2.11, 2.14, 2.17, 2.20, 2.22 + 2 cm. Omhopp 2 cm.  

Høyde kvinner: 1.60, 1.65, 1.70, 1.75, 1.80, 1.83, 1.86, 1.88, 1.90 + 2 cm. Omhopp 2 cm.  

Stav menn: 3.90, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50, 4.60, 4.70, 4.80, 4.90, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30 + 5 cm. Omhopp 5 cm.  

Stav kvinner: 2.80, 3.00, 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, 3.60 + 5 cm. Omhopp 5 cm

Kvalifiseringskrav

Kvalifiseringskrav for finalene i tekniske øvelser

 

bottom of page