top of page

Dagsprogrammet

Dagsprogrammet for norgesmesterskapet i friidrett 2017 fastsettes av Norges friidrettsforbund.

Dagsprogrammet er delt i 5 økter: fredag formiddag, fredag ettermiddag, lørdag formiddag, lørdag ettermiddag og søndag.

Dagsoppsettet er generelt, men avviker i år noe fra dette for å gjøre det mulig for eliteutøvere å kombinere deltagelse i internasjonalt Diamond League-stevne med deltagelse i hovedmesterskapet.

Ref. NM-reglementet:

Dagsoppsettet er generelt. Det reelle oppsettet avtales mellom forbundet og arrangør og kan avvike noe. Det tas forbehold om endringer i dagsprogrammet med bakgrunn i eliteutøveres deltagelse i internasjonale Diamond League-stevner. 

Fredag formiddag

Fredag ettermiddag

Lørdag formiddag

Lørdag ettermiddag

Søndag

bottom of page